To Travel Is To Live

To Travel Is To Live

เคล็ดลับวิธีการพักผ่อนสายตาจากการมองจอคอมพิวเตอร์

          ในปัจจุบันเราปฏิเสธความจำเป็นในการมองหรือจองคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานไม่ได้เลย เนื่องจากการทำงานในโลกปัจจุบันนี้นิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแทบทุกประเภทตั้งแต่การพิมพ์เอกสารชั้นพื้นฐานลากยาวไปจนถึงการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เรียกได้ว่างานนานาสาระพรรณก็จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด           ถึงอย่างไร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายและสายตาที่จำเป็นต้องจับจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลายาว รวมไปถึงส่งผลต่อสายตาที่จะได้รับแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์อันเป็นอันตรายต่อสายตา           ดังนั้น ในวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆในการพักผ่อนสายตาจากแสงอันตรายและป้องกันการเสื่อมของสายตาที่อาจส่งผลต่อปัญหาการมองเห็นในอนาคต จะมีวิธีหรือเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย ละสายจากหน้าจอ มาหน้าหนังสือ แม้กรณีเช่นนี้อาจเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากสำหรับคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือแบบ E-book แต่การอ่านหนังสือจากตัวเล่มเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีและคลาสคิกในการพักผ่อนสายตาที่ใช้มองจอมาเป็นระยะเวลานาน เพราะการอ่านหนังสือจะช่วยให้สายตามาจับจ้องกับหน้ากระดาษแทน ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อสายตานัก ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย หัดที่จะมอง รู้จักมองใกล้และมองไปไกลๆ มากกว่าหน้าจอ ว่ากันว่าหลังจากใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน …